ESF-funding-EU

Fakta o easyESF

100.000 uživatelů v Evropě s profinancovanými 100 miliony € z dotací

25+ let zkušeností s ESF. Bezpečné ICT

Všechny dokumenty vždy po ruce v digitálním formátu, kdekoli, kdykoli

Flexibilní: vyberte si variantu, která vám bude vyhovovat nejlépe

FAQ

Kde budou moje data uložena?

Vaše data budou uložena na zabezpečeném serveru v Nizozemí. Před přenosem jsou všechny dokumenty zašifrovány k optimalizaci jejich zabezpečení. S daty nakládáme v souladu s těmi nejpřísnějšími bezpečnostními ICT standardy.

Mohu svá data zpřístupnit více osobám?

Klient může udělit přístupy a práva více osobám v rámci organizace na základě vnitřních procesů firmy. Platforma easyESF požaduje, aby jeden z uživatelů měl administrátorský přístup. Tato osoba pak přiděluje přístupy a práva dalším osobám.

Kdo jiný má přístup k těmto datům a dokumentům?

Přístup k datům a dokumentům je omezen na uživatele (a další osoby, kterým jako administrátor udělí práva a přístupy) a technický tým easyESF. Vaše data neposkytneme žádné třetí osobě bez vašeho souhlasu.

Budou mít k mým datům a dokumentům přístup orgány poskytovatele, účetní a / nebo Evropská komise?

Mohou mít přístup k těmto datům. Umožní jim to na dálku monitorovat průběh realizace projektu. Poskytovatelé tuto možnost oceňují, navíc udělení přístupu prohlubuje důvěru vůči příjemci dotace. Přístup jim nicméně nebude udělen, pokud klient nedá výslovný souhlas se sdílením těchto dat.

Jak je zajištěno, že moje data nebudou zneužita?

easyESF postupuje podle zásad ochrany osobních údajů. Vaše data nebudou bez vašeho souhlasu nikdy poskytnuta třetí osobě. Data ukládáme s ohledem na národní a mezinárodní legislativu a nařízení. Za to, jakým způsobem nakládá s daty poskytovatel dotace po závěrečné zprávě, nemůžeme nést odpovědnost.

Mohu data a dokumenty po nahrání upravovat?

Ano, můžete. Systém vám umožňuje upravovat nahrané dokumenty a vložená data pro případ chyby. Změny a úpravy jsou umožněny do chvíle, kdy označíte data a dokumenty za konečné. Takové označení provádíte pro každou aktivitu (pro každý kurz). Po označení dat jako dokončených není již manipulace s nimi možná, a to z důvodu zabránění podvodům při závěrečné kontrole.

Jak dlouho po skončení projektu budou moje data a dokumenty uchovány?

Všechny digitální dokumenty nahrané do easyESF jsou uloženy v souladu s nařízením ESF a národní legislativou jednotlivých zemí. Většinou se jedná o dobu deseti let po ukončení projektu. Klientům vždy doporučujeme ukládat originální dokumenty v souladu s národní legislativou.

Kolik účastníků může být uloženo v systému?

Počet účastníků není nijak omezen. Systém v tuto chvíli ukládá data více než 1.200.000 aktivních uživatelů.

V jakém formátu musí být nahrávané dokumenty - pdf, word, excel?

Podporován je jakýkoli formát, nicméně dokumenty ve formátu PDF jsou vhodnější. Některá data, jako například údaje o účastnících (věk, pohlaví,…) mohou být do systému nahrána pomocí speciální funkce, která umí zpracovat excelovský sešit. To umožňuje uživatelům snadněji nahrát údaje o účastnících. Funkce pracuje nejlépe s nejnovější verzí MS Excel.

Mohu propojit easyESF s již existujícími systémy jako SAP, MS projekty a ostatní?

easyESF je plně samostatná platforma. K administraci veškerých relevantních ESF souborů není propojení se systémy jako SAP nutné. Taková propojení jsou možná a musí být do systému zanesena pomocí na míru zhotovené funkce. Taková funkce není zahrnuta v ceně žádného balíčku a je zpoplatněna nezávisle na ostatních službách.

Mohu propojit easyESF s již existujícími online nástroji poskytovatele, jako je BENEFIT CZ nebo TENTEC?

Propojení vám můžeme připravit. Online nástroje poskytovatele neumožňují jakoukoli manipulaci s nimi, nicméně exporty dat z easyESF vždy přesně vyhovují požadavkům online nástrojů poskytovatele.

Jaké jsou hlavní výhody používání easyESF?

Naši klienti oceňují zejména tři výhody: easyESF jim zjednodušuje administraci ESF projektů hlavně tím, že jim pomáhá dělat správné úkony ve správný čas. easyESF také umožňuje administraci na mnohem vyšší úrovni, co se kvality týče. Pokud má klient zájem, kontrolujeme všechny dokumenty a data, jsou-li v pořádku. V neposlední řadě easyESF pomáhá získat přehled o datech v reálném čase. Lepší know-how vede k lepším rozhodnutím.

Pro koho je easyESF určeno?

easyESF je užitečný nástroj pro klienta jakékoli velikosti. Věříme, že jeho přednosti ocení zejména velké společnosti. Menší firmy ocení hlavně podporu a kontrolu při administraci.

Používá easyESF triggery nebo automatické kontroly?

Ano, samozřejmě. easyESF může kontrolovat jak realizace nákladů probíhá. Hlídá deadliny a rozpočet. Pomáhá také předcházet chybám asistencí při nahrávání dokumentů a jejich kontrolou s ohledem na požadavky.

Jak probíhá platba za easyESF?

Klienti platí poplatek vyčíslený na základě počtu účastníků, množství klíčových aktivit a velikosti projektu. Jednotlivým klientům zasíláme faktury dle konkrétních nastavení.

Používá easyESF paypal nebo platbu kreditní kartou?

Ne, v tuto chvíli neakceptujeme tyto platební metody.

Mohu s easyESF pracovat odkudkoliv?

Pokud máte na svém zařízení připojení k internetu, můžete s easyESF pracovat odkudkoli.

Na jaké platformě easyESF pracuje?

easyESF je webové řešení využívající responzivní stránku. Tato stránka se přizpůsobí jakémukoli zařízení jako je stolní počítač, tablet nebo mobilní telefon. Aplikace pracují jak na Androidu tak na iOS.

Kolik projektů mohu s easyESF paralelně spravovat?

Hypoteticky neomezený počet. Klienti většinou spravují více vzájemně se prolínajících projektů. Systém alokuje dokumenty k jednotlivým projektům.

Jaká je funkce přehledu ukazatelů a zpráv vedení?

S easyESF můžete generovat datové výstupy týkající se vašeho ESF projektu. Například zprávy managementu v Excelu. Máte k dispozici i vizuální zpětnou vazbu týkající se těch nejdůležitějších dat.

Mohu použít easyESF jako soukromá osoba nebo právní subjekt?

easyESF je určen pro firemní využití právnickou osobou. Soukromé osoby mohou mít přístup do systému, pokud si klient přeje udělit přístup třetí osobě, jako například stážistům.

Kdo ověřuje moje dokumenty a data?

Data jsou kontrolována v první řadě klientem ještě před nahráním do systému. Na klientovo přání může team easyESF kontrolovat až 100% nahraných dat a dokumentů. Data a dokumenty jsou samozřejmě podrobeny i kontrole od poskytovatele dotace dle národní legislativy a účetních pravidel.

Jak rychle budou moje data a dokumenty ověřeny?

Ověření systémem je prováděno v pravidelných intervalech, většinou do 5 pracovních dní od nahrání. Ověření poskytovatelem dotace nebo účetním se řídí národními ESF pravidly a může být provedeno jednorázově po ukončení projektu nebo průběžně.

Jaké typy projektů mohou využívat s easyESF?

easyESF je určen pro všechny ESF projekty jako například odborné vzdělávání.

This post is also available in: Angličtina